.

תודה רבה על הצטרפותך
לקהילת שפת הגוף 
הגדולה בישראל

ברגעים אלו, נשלח למייל שעימו נרשמת,
הסרטון הראשון בסדרה.


זו תחילתה של ידידות מופלאה:)


שלך,

ד"ר אמיר הלמר

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.